Spinoza Oktobermaand 2023

"Vrede is niet de afwezigheid van oorlog, maar een deugd die voortkomt uit geestkracht"

"Ik denk, willen wij de plaats van de mens leren kennen, wij eerst de Natuur moeten leren begrijpen" 

"In een vrij staatsbestel is het een ieder toegestaan te denken wat hij wil en te zeggen wat hij denkt"

"De mens die aan zijn emoties is onderworpen, heeft niet zichzelf, maar het lot als meester"

"Ik heb mij beijverd het menselijk handelen niet te bespotten, niet te betreuren, noch te verwensen, maar te begrijpen"

WIE WAS SPINOZA?

Wie was Baruch de Spinoza als kind? Wie was Benedictus, de jonge man die Amsterdam verliet omdat de banvloek over hem was uitgesproken? Hoe vond hij de weg om met gevaar voor eigen leven zijn gedachtegoed voor ons te waarborgen?

 LEES HIER MEER