Filosoof van Vrede en Recht

Benedictus de Spinoza (1632-1677) woonde en werkte zeven jaar in Den Haag, totdat hij stierf op zijn zolderkamer aan de Paviljoensgracht en begraven werd in de Nieuwe Kerk. In Den Haag voltooide hij zijn levenswerk Ethica. Nu, in de 21ste eeuw is zijn gedachtegoed actueler dan ooit. Hij bepleit een democratische samenleving waarin alle burgers het recht hebben om te geloven, te denken en te zeggen wat men wil. Een maatschappij waarin kerk en staat gescheiden zijn en waarin tolerantie centraal staat. Dat Den Haag zijn historische stadgenoot eert als icoon van de internationale Stad van Vrede en Recht, ligt in zijn identiteit en in de geschiedenis besloten.

"Vrede is niet de afwezigheid van oorlog, maar een deugd die voortkomt uit geestkracht"

"Ik denk, willen wij de plaats van de mens leren kennen, wij eerst de Natuur moeten leren begrijpen" 

"In een vrij staatsbestel is het een ieder toegestaan te denken wat hij wil en te zeggen wat hij denkt"

"De mens die aan zijn emoties is onderworpen, heeft niet zichzelf, maar het lot als meester"

"Ik heb mij beijverd het menselijk handelen niet te bespotten, niet te betreuren, noch te verwensen, maar te begrijpen"

WIE WAS SPINOZA?

Wie was Baruch de Spinoza als kind? Wie was Benedictus, de jonge man die Amsterdam verliet omdat de banvloek over hem was uitgesproken. Hoe vond hij de weg om met gevaar voor eigen leven zijn gedachtegoed voor ons te waarborgen? 

 LEES HIER MEER