Spinoza op scholen

Stichting Spinoza Den Haag ontwikkelt verschillende vormen van educatie om een zo breed mogelijk publiek, van jong tot oud, vertrouwd te maken met het gedachtegoed van Spinoza. Voor scholen presenteert de Stichting een speciaal educatief programma. Het doel hiervan is om scholieren al in een vroeg stadium duidelijk te maken waarom Spinoza als filosoof zo belangrijk is voor zowel het welzijn van het individu als voor dat van de samenleving.

Hoewel de filosofie van Spinoza gecompliceerd is, zijn de uitkomsten relatief eenvoudig te communiceren: vrijheid van meningsuiting, wetmatigheid van oorzaak en gevolg, democratie en vrijheid, de weg naar geluk, enz.

Deze onderwerpen worden toegankelijk gemaakt d.m.v. lesmateriaal met opgaven.

De Canon van Nederland biedt tot nu als Spinoza lesmateriaal:
Spinoza vensterles: primair onderwijs
Spinoza en filosoferen: voortgezet onderwijs
Spinoza en tolerantie: voortgezet onderwijs
Spinoza in Rijnsburg: primair onderwijs.

Bij primair onderwijs richt het lesmateriaal zich op groep 8.
Bij voortgezet onderwijs is het lesmateriaal gericht op Leerjaar 1 en Leerjaar 2, gecombineerd met lessen geschiedenis en Nederlands.

Lesbrief ‘Spinoza in Den Haag’ 
Voor het primair onderwijs is een lesbrief Spinoza in Den Haag in ontwikkeling die aansluit op het leerprogramma van de scholen. Voor het voortgezet onderwijs wordt een lesbrief Spinoza en Democratie ontwikkeld.

Stichting Spinoza Den Haag benadert diverse scholen in Haaglanden om de lesbrieven aan te bieden. 
Informatie: info@spinozadenhaag.nl  

Durf te denken

Animatie ‘Spinoza’ uit het 12-delige HUMAN-programma ‘Durf te Denken’ door Sverre Fredriksen en Leander Huizinga.
Tekst: Leon Heuts en vertelling: Hadewych Minis.

Klik op de foto voor de animatie

 

Klokhuis Spinoza

Mede dankzij de steun van het Nationaal Historisch Museum is enige jaren geleden een leerzaam filmpje voor jonge kinderen gemaakt. Samen met filosoof Bas Haring en enkele kinderen gaat Lisa filosoferen. Ze komt erachter wie Spinoza is, wat zijn ideeën zijn en waarom zijn boeken in de 17de -eeuw werden verboden.

Klik op de foto voor het filmpje.