Spinozastad

Bron van oude en nieuwe verhalen

Met zijn invloedrijke ideeën over vrijheid, ethiek, tolerantie en democratie versterkt Spinoza de identiteit van Den Haag als internationale Stad van Vrede en Recht. Aan de Paviljoensgracht voltooide hij zijn levenswerk Ethica en werkte hij er tot zijn overlijden aan het geschrift Politiek Traktaat. Zijn woon-, werk- en sterfstad (periode 1670-1677) telt drie Spinoza Rijksmonumenten en het Haags Historisch Museum bezit het wereldberoemde schilderij dat bekend staat als het Haagse Spinoza-portret. Zijn woonhuis en standbeeld bevinden zich in het SpinozaKwartier. 

Spinozastad en Erfgoed
De vier Spinoza erfgoederen en de andere plekken van herinnering vormen tezamen een rijke bron van bekende en onbekende (stads-)verhalen.

Spinozahuis

Spinoza’s woon-, werk- en sterfhuis werd in 1646 gebouwd in opdracht
van schilder Jan van Goyen. In 1657 kwam het pand in bezit van Havick Steen, vader van schilder Jan Steen.  Lees meer

Standbeeld

Dankzij ruimhartige donaties uit binnen- en buitenland kon in 1880 het bronzen standbeeld van de Franse beeldhouwer Frédéric Hexamer op de Paviljoensgracht opgericht worden.
Lees meer 

foto - web DHSPINOZASTAD 3- Spinozastad-3-4 gedenkmonument_Achma

Gedenkmonument

Op 25 februari 1677 vertrok vanuit de Paviljoensgracht een rouwstoet met zes koetsen naar de Nieuwe Kerk aan het Spui. Hier werd Spinoza’s lichaam bijgezet in het huurgraf, nummer 162.   Lees meer

Haagse Spinoza-portret

In 1877 verwierf de gemeente Den Haag dit inmiddels wereldberoemde schilderij als geschenk van filosoof en letterkundige Johannes van Vloten, waarna het onderdeel werd van de collectie Haags Historisch Museum.  Lees meer