Filosoof van Vrede en Recht

"Vrede is niet de afwezigheid van oorlog, maar een deugd die voortkomt uit geestkracht"

"Ik denk, willen wij de plaats van de mens leren kennen, wij eerst de Natuur moeten leren begrijpen" 

"In een vrij staatsbestel is het een ieder toegestaan te denken wat hij wil en te zeggen wat hij denkt"

"De mens die aan zijn emoties is onderworpen, heeft niet zichzelf, maar het lot als meester"

"Ik heb mij beijverd het menselijk handelen niet te bespotten, niet te betreuren, noch te verwensen, maar te begrijpen"

WIE WAS SPINOZA?