Gedachtegoed • 1658 tot 1670

Tractatus de intellectus emendatione

± 1658/59? • Verhandeling over de verbetering van het verstand

Korte verhandeling van God, de mensch en deszelvs welstand

± 1660 - 1661

Principia philosophiae cartesianae

± 1663 • Metafysische gedachten

Renatus Des Cartes

1664 • Beginzelen der wysbegeerte, deel I en II