Deelt u onze waarden? Steun ons financieel

Spinoza’s gedachtegoed is actueler dan ooit. Vrijheid van godsdienst en meningsuiting, tolerantie en scheiding van kerk en staat; dit alles is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De democratie staat onder druk en religieus fanatisme bedreigt de westerse kernwaarden.

Stichting Spinoza Den Haag stelt zichzelf tot doel om Spinoza’s denkwereld inzichtelijk en toepasbaar te maken voor een breed en divers publiek. Daartoe organiseren wij activiteiten die aanzetten tot sociaal-filosofische verkenning en verwerving van inzicht. De programmering omvat o.a.: theater, muziek, lezingen, tentoonstellingen, debat, dialoog en cursussen. De tweejaarlijkse Spinoza Rede is een lezing van een prominente spreker die sociaal-maatschappelijke, ethische en filosofische thema’s belicht.

Het professionele bestuur is onbezoldigd, evenals de adviseurs, waar onder wetenschappers van de Universiteit Leiden/Campus Den Haag en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De fiscus schenkt met u mee
Deelt u de waarden waar Stichting Spinoza Den Haag voor staat? En wilt u meehelpen om onze missie op professionele en duurzame basis waar te maken?
Drie soorten schenkingen
• eenmalige donatie: in het blauwe vlak kunt u uw bijdrage overmaken via iDeal.
• periodieke donatie.
• testamentair legaat van particulieren.

Culturele ANBI-status  •  Privacyverklaring

Steun Spinoza Den Haag

Bedrag

Doneren als particulier • aan Stichting Spinoza Den Haag (SDH)

Als particulier mag u 125% van uw schenking aftrekken van uw inkomstenbelasting. U schenkt SDH dus aanzienlijk meer dan het u kost.
• Schenkingen tussen de 1 en 10 % van uw jaarinkomen zijn aftrekbaar (box 1-2-3), met een minimum van € 60,-.
• Bedragen onder de 1% en boven de 10% van uw jaarinkomen zijn niet aftrekbaar.
• Het percentage van 125% geldt voor schenkingen tot € 5.000,-, alles daar boven is 100% aftrekbaar.  
• Voor uw fiscale aftrekbaarheid mag u al uw donaties aan goede doelen bij elkaar optellen. Uw giften zijn voor SDH belastingvrij.
Eenmalige donatie – voorbeeld:
Stel, u betaalt 42% belasting over de top van uw inkomen en u schenkt € 100,- aan SDH. U mag dan € 125,- van uw inkomen aftrekken. 42% van € 125,- is een belastingbesparing van € 52,50. Per saldo kost de gift u € 100,- minus € 52,50 = € 47,50, terwijl SDH € 100,- belastingvrij mag ontvangen.
Periodieke donatie:
Deze gift vraagt een notariële of onderhandse overeenkomst tussen u en SDH. Daarin legt u vast dat u minimaal 5 jaar – minimaal 1 x per jaar een donatie doet. 
Het gedeelte onder de 1% en boven de 10% van uw jaarinkomen is hier wel aftrekbaar. Voor persoonlijk overleg met het bestuur, zie contactgegevens onderaan.  
Testamentair legaat:
Voor een persoonlijk gesprek vragen wij u vriendelijk om contact op te nemen met het bestuur, zie contactgegevens onderaan.

Doneren als onderneming • aan Stichting Spinoza Den Haag (SDH)

Als ondernemer mag u 150% van uw gift van de vennootschapsbelasting aftrekken.
• Het percentage van 150% geldt voor schenkingen tot € 5.000,-. Alles daarboven is 100% aftrekbaar
• Giften van bedrijven zijn aftrekbaar tot 50% van de jaarwinst, met een maximum van € 100.000,-.
• Voor uw fiscale aftrekbaarheid mag u al uw donaties aan goede doelen bij elkaar optellen. Uw giften zijn voor SDH belastingvrij.
Eenmalige en periodieke giften:
Wilt u uw donatie-keuze persoonlijk bespreken? Dan vragen wij u vriendelijk om contact op te nemen met het bestuur, zie contactgegevens hieronder. 

Welkom voor kennismaking en een gesprek
Secretaris Hanneke Besseling: info@spinozadenhaag.nl of M 06-51709443.

Uw steun en onze dank
Graag willen wij u persoonlijk bedanken voor uw financiële en daarmee ook uw morele steun. Indien gewenst kunt u uw donatie per e-mail info@spinozadenhaag.nl kenbaar maken en kunnen wij u op de hoogte houden van de activiteiten en ontwikkelingen.